Khu nghỉ dưỡng Đài Sơn Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh

  • Chia sẻ mạng xã hội
  • facebook
  • google+
  • email
Khu nghỉ dưỡng Đài Sơn Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
Khu nghỉ dưỡng Đài Sơn Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
Khu nghỉ dưỡng Đài Sơn Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu Khu Du Lịch Sinh Thái Đài Sơn

Khu du lịch sinh thái Đài Sơn sẽ là một khu nghỉ dưỡng sinh thái có chất lượng cao, không quá xa các thành phố lớn, đối tượng phục vụ là các du khách cao cấp trong và ngoài nước. Đây sẽ là mô hình tiêu biểu để các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư về du lịch và nghỉ dưỡng của địa phương.

Tiện ích Khu Du Lịch Sinh Thái Đài Sơn

Sau khi hoàn thành, Khu du lịch sinh thái Đài Sơn sẽ là một khu nghỉ dưỡng sinh thái có chất lượng cao, không quá xa các thành phố lớn, đối tượng phục vụ là các du khách cao cấp trong và ngoài nước. Đây sẽ là mô hình tiêu biểu để các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư về du lịch và nghỉ dưỡng của địa phương.
Việc triển khai thành công dự án Khu du lịch sinh thái Đài Sơn sẽ là kết quả đánh giá và minh chứng cho sự đúng đắn của các chính sách kêu gọi, thu hút, ưu đãi đầu tư của Tỉnh, là tấm gương để các nhà đầu tư nhìn vào và quyết định đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Hiện nay, dự án Khu du lịch sinh thái Đài Sơn đang trong giai đoạn san nền và tiến hành đẩy nhanh việc xây dựng Hạ tầng cơ sở để đưa và khai thác đúng tiến độ.Khu du lịch sinh thái Đài Sơn sẽ là một khu nghỉ dưỡng sinh thái có chất lượng cao, không quá xa các thành phố lớn, đối tượng phục vụ là các du khách cao cấp trong và ngoài nước. Đây sẽ là mô hình tiêu biểu để các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư về du lịch và nghỉ dưỡng của địa phương.

Vị trí Khu Du Lịch Sinh Thái Đài Sơn

Khu du lịch sinh thái Đài Sơn sẽ là một khu nghỉ dưỡng sinh thái có chất lượng cao, không quá xa các thành phố lớn, đối tượng phục vụ là các du khách cao cấp trong và ngoài nước. Đây sẽ là mô hình tiêu biểu để các nhà đầu tư khác tham gia đầu tư về du lịch và nghỉ dưỡng của địa phương.
Vị trí: Đảo Đài Sơn, Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký mua nhà gốc