Khu đô thị Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên

  • Chia sẻ mạng xã hội
  • facebook
  • google+
  • email
Khu đô thị Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên
Khu đô thị Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên
Khu đô thị Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên

Giới thiệu Khu Đô Thị Túc Duyên

Dự án Khu đô thị Túc Duyên nằm trong quy hoạch chung mở rộng thành phố Thái Nguyên trên cơ sở xây dựng một thành phố có quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ về kiến trúc đô thị và kiến trúc không gian, hài hòa với cảnh quan, môi trường.

Tiện ích Khu Đô Thị Túc Duyên

Khu đô thị Túc Duyên là khu đô thị lớn nhất tại Thái Nguyên, gồm Khu nhà ở; khu trung tâm thương mại – dịch vụ; khu công trình công cộng ( nhà văn hóa, trường học, khu vui chơi giải trí… bên bờ sông CầuDự án Khu đô thị Túc Duyên Số 5 nằm trong quy hoạch chung mở rộng thành phố Thái Nguyên trên cơ sở xây dựng một thành phố có quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ về kiến trúc đô thị và kiến trúc không gian, hài hòa với cảnh quan, môi trường.
Theo quy hoạch được duyệt, Dự án Khu đô thị Túc Duyên là tổ hợp các khu chức năng của một khu đô thị mới hiện đại nằm bên bờ Sông Cầu, một khu đô thị mới phía Đông của Thành phố Thái Nguyên, bao gồm tổ hợp các khu chức năng: Khu nhà ở; khu trung tâm thương mại – dịch vụ; khu công trình công cộng ( nhà văn hóa, trường học, khu vui chơi giải trí…).
Khu đất nghiên cứu quy hoạch là 66,9ha, trong đó khu dân cư hiện có khoảng 13,7ha, qui mô lập dự án khoảng 53,2ha. Toàn dự án đáp ứng qui mô dân số khoảng 11.500 người.
Dự án Khu đô thị Túc Duyên là khu đô thị lớn nhất tại Thái Nguyên, gồm Khu nhà ở; khu trung tâm thương mại – dịch vụ; khu công trình công cộng ( nhà văn hóa, trường học, khu vui chơi giải trí… bên bờ sông Cầu

Vị trí Khu Đô Thị Túc Duyên

Dự án Khu đô thị Túc Duyên Số 5 nằm trong quy hoạch chung mở rộng thành phố Thái Nguyên trên cơ sở xây dựng một thành phố có quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ về kiến trúc đô thị và kiến trúc không gian, hài hòa với cảnh quan, môi trường.

Đăng ký mua nhà gốc