Khu đô thị Cái Rồng Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh

  • Chia sẻ mạng xã hội
  • facebook
  • google+
  • email
Khu đô thị Cái Rồng Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
Khu đô thị Cái Rồng Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
Khu đô thị Cái Rồng Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu Khu Đô Thị Cái Rồng

Khu đô thị Cái Rồng có tính chất thương mại – dịch vụ, với vai trò là trung tâm của Khu kinh tế Vân Đồn, kết nối với các khu vực khác bằng hệ thống đường bộ, đường thủy.

Tiện ích Khu Đô Thị Cái Rồng

Khu đô thị Cái Rồng có tính chất thương mại – dịch vụ, với vai trò là trung tâm của Khu kinh tế Vân Đồn, kết nối với các khu vực khác bằng hệ thống đường bộ, đường thủy. Hình thành 3 trung tâm chính tại các khu vực: Khu vực trung tâm xã Đông Xá; Khu vực trung tâm thị trấn Cái Rồng và Khu vực giáp ranh thị trấn Cái Rồng với xã Hạ Long.
Khu đô thị Cái Rồng gồm 9 phân khu đô thị có tính chất: Khu ở và khu dịch vụ du lịch; Trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục của huyện Vân Đồn; Trung tâm công cộng thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng, văn phòng cho thuê, khách sạn, trung tâm dịch vụ du lịch cho toàn khu đô thị Cái Rồng; Khu dịch vụ du lịch và khu du lịch sinh thái cao cấp, sân Golf, khu ở dịch vụ du lịch…

Vị trí Khu Đô Thị Cái Rồng

Vị trí: TT Cái Rồng, xã Đông Xá và xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Đăng ký mua nhà gốc