Chung cư Vĩnh Quỳnh Huyện Thanh Trì

  • Chia sẻ mạng xã hội
  • facebook
  • google+
  • email
Chung cư Vĩnh Quỳnh Huyện Thanh Trì
Chung cư Vĩnh Quỳnh Huyện Thanh Trì
Chung cư Vĩnh Quỳnh Huyện Thanh Trì

Giới thiệu Tòa Nhà Vĩnh Quỳnh

Toà nhà hỗn hợp Nhà ở kết hợp Dịch vụ thương mại tại khu Bãi Đá, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có diện tích khu đất 3.510 m2.

Tiện ích Tòa Nhà Vĩnh Quỳnh

Dự án Vĩnh Quỳnh tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Tiền đề để hình thành một khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thông tin liên lạc, cấp thoát nước đồng bộ cho khu vực.

Vị trí Tòa Nhà Vĩnh Quỳnh

Toà nhà hỗn hợp Nhà ở kết hợp Dịch vụ thương mại tại khu Bãi Đá, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hoá quy hoạch của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2050

Đăng ký mua nhà gốc