Cao ốc văn phòng Artex Building -172 Ngọc Khánh Quận Ba Đình

  • Chia sẻ mạng xã hội
  • facebook
  • google+
  • email
Cao ốc văn phòng Artex Building -172 Ngọc Khánh Quận Ba Đình
Cao ốc văn phòng Artex Building -172 Ngọc Khánh Quận Ba Đình
Cao ốc văn phòng Artex Building -172 Ngọc Khánh Quận Ba Đình

Giới thiệu Artex Building - 172 Ngọc Khánh

Tòa nhà Artex Building – 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, đây là vị trí đẹp của thủ đô hà nội, với quy mô tổng diện tích sàn xây dựng: 31.589 m2. Trong đó từ tầng 1 đến tầng 5 là khu văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại với diện tích sàn lên đến 13.347 m2, và từ tầng 6 đến tầng 18 là căn hộ cao cấp để bán với tổng diện tích sàn 15.696 m2.

Tiện ích Artex Building - 172 Ngọc Khánh

Tòa nhà Artex Building – 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, đây là vị trí đẹp của thủ đô hà nội, với quy mô tổng diện tích sàn xây dựng: 31.589 m2. Trong đó từ tầng 1 đến tầng 5 là khu văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại với diện tích sàn lên đến 13.347 m2, và  từ tầng 6 đến tầng 18 là căn hộ cao cấp để bán với tổng diện tích sàn 15.696 m2.

Vị trí Artex Building - 172 Ngọc Khánh

Tòa nhà Artex Building – 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, đây là vị trí đẹp của thủ đô hà nội, với quy mô tổng diện tích sàn xây dựng: 31.589 m2

Đăng ký mua nhà gốc